PISA - 2021

Program for International Student Assessment (Програма міжнародного оцінювання учнів).

Мети програми — визначення тенденцій у результатах освітніх програм різних країн; чинників, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів у світі.

За проведення і підготовку дослідження відповідають країни-учасниці, а також консорціум з питань дослідження й міжнародні партнери (установи, які працюють у дослідженні за контрактом).

По-перше, PISA — програма всесвітнього масштабу. На сьогодні понад 80 країн беруть участь в обстеженні. По-друге, програма проводиться кожні три роки, щоб можна було відстежити прогрес у досягненні навчальних результатів. По-третє, PISA є єдиним міжнародним обстеженням освіти для оцінки знань і умінь 15-річних підлітків, які зовсім скоро оберуть професію і почнуть свій шлях у дорослому житті.Також PISA унікальна з огляду на те, як досліджуються питання про «навчальні досягнення». Вона досліджує уміння застосовувати знання зі шкільною програми на практиці, тобто грамотності. У програмі також передбачається вивчення мотивів навчання.Звіти за результатами PISA дозволяють приймати політичні рішення в галузі освіти, вивчати досвід передових шкіл, визначати те, наскільки школи здатні підготувати підлітків до життя в суспільстві.

Програму було започатковано в 1997 році Організацією з економічного співробітництва та розвитку (OECР). Перший цикл дослідження відбувся у 2000 р.

15 років (у більшості країн світу) — є віком, близьким до віку завершення обов’язкового циклу навчання в школі.

До розробки тестових завдань можуть долучитися всі країни. У циклі 2018 року у підготовці тестових завдань брали участь понад 40 країн.

У кожному циклі дослідження обирається провідна галузь (математика, читання або природничі науки). Це дозволяє детальніше вивчити питання про навчальні досягнення учнів. Провідна галузь дослідження у циклі 2018 року — читання.

Та сама галузь стає провідною кожні 9 років, що дає можливість здійснити глибокий аналіз сформованості відповідної грамотності в учнів різних країн світу, простежити зміни в результатах окремих країн після впровадження новітніх освітніх практик у певній галузі на підставі врахування даних PISA, визначити чинники, які найбільше впливають на навчальні досягнення учнів.

У PISA-2018 в усіх зошитах будуть завдання з читання, оскільки це провідна галузь цього циклу. Крім завдань із читання, у третині зошитів будуть завдання з математики, у третині — завдання з природничо-наукових дисциплін і в третині — з математики й природничо-наукових дисциплін.

Циклом PISA називають трирічний період між основними етапами дослідження. Кожний цикл містить указівку на рік, коли проходить основний етап. Уже відбулося шість циклів дослідження, а саме: PISA-2000, 2003, 2006, 2009, 2012 і 2015.Усі три галузі PISA (читання, математика, природничо-наукові дисципліни) досліджують у кожному циклі, однак для провідної галузі циклу розробляють нові завдання, а до анкет включають питання, що стосуються відповідної провідної галузі.У циклах 2000, 2009 років провідною галуззю було читання. У поточному циклі 2018 року воно також є провідною галуззю.У циклах 2003, 2012 років провідною галуззю була математика.У циклах 2006, 2015 років провідною галуззю були природничо-математичні дисципліни.


13.02.2020 – семінар-тренінг в межах регіонального комплексного пілотного освітнього проекту «Підвищення компетентності педагогічних працівників щодо розвитку читацької, математичної та природничо-наукової грамотності учнів. Підготовка до PISA-2021»

Відповідно до плану роботи Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» 13лютого2020року вмежах регіонального комплексного пілотного освітнього проекту «Підвищення компетентності педагогічних працівників щодо розвитку читацької, математичної та природничо-наукової грамотності учнів. Підготовка до PISA-2021» відбувся семінар-тренінг для директорів, заступників директорів із навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти, учителів української мови талітератури, математики, біології, географії, фізики, хімії пілотних ЗЗСО затемою «Результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018: виклики та завдання».

Учасників семінару-тренінгу ознайомлено з метою, завданнями, заходами щодо реалізації регіонального освітнього проекту, визначено основні завдання щодо формування та розвитку в учнів читацької, математичної та природничо-наукової грамотності за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018, надано практичну допомогу педагогічним працівникам з організації роботи щодо розвитку читацької, математичної та природничо-наукової грамотності учнів у закладах загальної середньої освіти.

У заході взяли участь 35 педагогічних працівників Балаклійського району, Оскільської, Мереф’янської, Пісочинської об’єднаних територіальних громад, м.Люботина.

Кiлькiсть переглядiв: 907